Algemene Voorwaarden

1. Aanmelden

2. Afmelden wandeling en stopzetten van het abonnement of cursus

3. Sleutels

4. Gezondheid

5. Aansprakelijkheid

6. Honden

7. Vervoer

8. Betalingen en tarieven

9. Vrije dagen/ vakantie

10. Privacy

1. Algemeen 

 1. Iedereen die gebruikt maakt van de diensten van Hondenservice & Uitlaatservice Schipper gaat akkoord  met de algemene voorwaarden.
 2. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper beschikt over de juiste verzekeringen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tijdens het kennismakingsgesprek overhandigd en terug te vinden op www.hondenuitlaatserviceschipper.nl
 4. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en tarieven ten alle tijden te wijzigen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de bepalingen in eerder verstrekte voorwaarden en tarieven.
 5. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper behoudt zich ten alle tijden het recht om de uitlaathond(en) op grond van A-typisch of probleem gevend gedrag te weigeren.

2. Aanmelden

 1. Om een hond voor de uitlaatservice of voor privé begeleiding aan te melden dient er per e-mail of telefonisch een afspraak gemaakt te worden voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend.
 2. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld en de algemene voorwaarden overhandigd. Ook wordt hierbij het sleutelcontract getekend en wordt de sleutel overhandigd aan Hondenservice & Uitlaatservice Schipper.
 3. Tijdens het kennismakingsgesprek worden de 2 individuele kennismakingswandelingen gepland. Deze dienen om goed basis contact te kunnen leggen met de hond en het eerste wederzijdse vertrouwen op te kunnen bouwen. De individuele kennismakingswandelingen worden in rekening gebracht. 
 4. Op advies en in overleg met Hondenservice & Uitlaatservice Schipper kan het aantal individuele kennismakingswandelingen variëren.
 5. Vaste wandeldagen worden tijdens het kennismakingsgesprek afgesproken.
 6. Flexibele wandeldagen is mogelijk, maar Hondenservice & Uitlaatservice Schipper geeft hierbij geen plaats garantie.
 7. Extra inplannen van wandelingen buiten de vaste wandeldagen kan via what’s app/sms indien er plaats is in een groep. Extra wandelingen worden buiten het abonnement apart in rekening gebracht.

3. Afmelden wandeling en stopzetten van het abonnement of cursus

 1. Afmelden van een wandeling dient te geschieden minimaal 24 uur voor het begin van de wandeldag (08.00 uur). Deze afgemelde wandeling zal als een te goed wandeling blijven staan.
 2. Wanneer een wandeling te laat wordt afgemeld zal deze niet als te goed wandeling komen te staan.
 3. Als blijkt dat de hond niet aanwezig is op de afgesproken wandeldag wanneer Hondenservice & Uitlaatservice Schipper de hond komt ophalen zal deze wandeling apart in rekening worden gebracht.
 4. Het gebruiken van een te goed wandeling dient binnen 3 weken na de datum van de afgemelden wandeling te geschieden, mits er plaats is in een wandelgroep. Deze te goed wandeling mag ook gepland worden op dagen anders dan de vaste wandeldagen.
 5. Indien Schippers Hondenservice door omstandigheden de wandeling of cursus moet annuleren (dat is wanneer zij ook geen korte individuele wandeling aan huis kan aanbieden) zal deze wandeling verrekend worden in de factuur van de eerst volgende maand of terug overgeboekt worden (cursus).
 6. Feestdagen waarop Hondenservice & Uitlaatservice niet werkzaam is:
 • Oud & Nieuw (valt in de kerstvakantie)
 • Paasmaandag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Kerstmis (valt in de kerstvakantie)

  7.  De eigenaar heeft een opzegtermijn met betrekking tot het abonnement: 1 wandeling per week, 1 maand

 • 2 wandelingen per week, 1 maand          
 • 3 wandelingen per week, 2 maanden
 • 4 wandelingen per week, 2 maanden
   8. IndienSchippers Hondenservice direct de plaats in de wandelgroep kan vervangen, kan de opzegtermijn opgeschort worden.
 

 9. Bij langdurig ziekte/blessure van de hond (door bv operatie en revalidatie), wat langer dan 1 maand duurt, kan het abonnement worden bevroren. Hierbij wordt per wandeling €5,- reserveringskosten in rekening gebracht om de des betreffende plek vrij te houden.  

10. Annulering van een cursus of privé les kan zowel mondeling als schriftelijk. Betaalde cursus, of privé lesgelden worden niet terugbetaald. Het niet volgen van de cursus of privé les of een deel ervan is geen reden tot restitutie. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.

4. Sleutels

 1. Voor overhandiging van de sleutel zal het sleutelcontract getekend worden.
 2. Sleutels worden alleen voorzien van een label met naam van de hond.
 3. Sleutels worden niet gedupliceerd zonder toestemming van de eigenaar.
 4. Wanneer de samenwerking wordt beëindigd, wordt ook de sleutel teruggeven aan de eigenaar. Deze wordt persoonlijk overhandigd, niet in de brievenbus gegooid en de sleutel retour verklaring zal worden ondertekend.
 5. Sleutels worden niet aan derden meegegeven zonder toestemming van de eigenaar.
 6. Bij verlies of diefstal zal de eigenaar zsm op de hoogte gebracht worden.
 7. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van diefstal of verlies van de sleutel.

5. Gezondheid

 1. Eventuele gezondheidsrisico’s en medicaties van de hond(en) worden vooraf gemeld.
 2. Honden hebben een juiste geregistreerde chip en zijn voorzien van de benodigde vaccinaties/titter.
 3. Wanneer Hondenservice & Uitlaatservice Schipper een bezoek aan de dierenarts  nodig acht, zal dit zsm kenbaar gemaakt worden.
 4. Bij spoedgevallen zal Hondenservice & Uitlaatservice Schipper er zorg voor dragen dat de hond zsm bij de dierenarts komt. Uiteraard wordt de eigenaar hiervan zsm op de hoogte gesteld, maar het welzijn van de hond gaat op dit moment voor.
 5. Eigenaar geeft, indien niet direct bereikbaar, toestemming aan Hondenservice & Uitlaatservice  Schipper om, in geval van ongeval, ziekte e.d op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren, die indien nodig de medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

6. Aansprakelijkheid

 1. De eigenaar blijft ten allen tijden verantwoordlijk voor de eigen hond(en).
 2. De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade aan woning/garage/schuur en/of inboedel, aangericht door een (natte of vieze) hond. Indien gewenst, door de eigenaar, kan er afgesproken worden met Hondenservice & Uitlaatservice Schipper dat de hond (wanneer hij/zij nat of vies is) in een aparte ruimte (evt bench) verblijft na terugkomst van de wandeling.
 3. De eigenaar heeft een WA- verzekering waar de hond ook in meeverzekerd is.
 4. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in de woning van de eigenaar.
 5. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de woning/garage/schuur e.d. van waaruit de hond wordt opgehaald.
 6. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor ziekte, letsel, dood of verwondingen van de hond, of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond.
 7. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de hond aan derde.

7. Honden

 1. De eigenaar zorgt dat er bij het ophalen van de hond een goed passende halsband of tuig klaar ligt. Het zijnde geen slipketting.
 2. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zorgt voor de leiband.
 3. De wandelingen starten tussen 10:30 uur en 13:00 uur. Hier komt de reistijd van het ophalen en thuisbrengen van de honden bij. De honden zitten niet langer dan 1.5 uur per rit in de bus. De reistijd is afhankelijk van de te rijden route.
 4. Indien er meerdere wandelingen op een dag plaats vinden zal Hondenuitlaatservice Schipper de verdeling per groep bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de te rijden route en het karakter van de honden.
 5. De lengte van de wandeling is afhankelijk van de groep. Gemiddeld zal dit tussen de 50-60 minuten zijn.
 6. Wanneer er iets voorvalt tijdens de uitlaatronde wordt de eigenaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan grote stress, angst, weglopen, bijtincidenten, overgeven, vlooien, teken etc.
 7. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal na de wandelingen van die dag de eigenaar op de hoogte stellen hoe de wandeling is verlopen via what’s app.
 8. Loopse teven mogen 4 weken niet mee met de groepswandelingen. De eigenaar heeft de keuze om de loopse teef door Hondenservice & Uitlaatservice Schipper kort aan huis uit te laten, of voor een eigen alternatief te zorgen. Indien er voor een eigen alternatief gezorgd wordt zal er geen te goed wandeling komen te staan.
 9. Pups mogen vanaf 6 maanden in een volledige wandeling mee met de groep. Dit ivm de lichamelijke ontwikkelingen van de pup. Voor deze 6 maanden is in overleg een alternatief mogelijk. Eventueel kan de pup in dekpuppy buggy of de draagzak mee. De pup moet de 12 weken enting gehad hebben.
 10. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal de hond handdoek droog thuisbrengen. 
 11. De eigenaar zorgt dat er een handdoek thuis klaar ligt om de hond eventueel nog een keer extra af te kunnen drogen.
 12. Bij extreme hitte of sneeuw/kou/gladheid heeft Hondenservice & Uitlaatservice Schipper het recht om de wandelingen in te korten of aan te passen.

8. Vervoer

 1. De honden zullen vervoerd worden in daarvoor geschikte kennels. 
 2. Mocht de bus kapot zijn worden de honden vervoerd in een personenauto.
 3. De bus wordt goed onderhouden en regelmatig schoongemaakt.
 4. De bus is voorzien van goed werkend elektrische ventilatiesysteem en airco.
 5. Wanneer door weersomstandigheden (hitte of gladheid) en/of kapotte bus de honden niet in de bus vervoerd kunnen worden zal Hondenservice & Uitlaatservice Schipper de wandelingen aanpassen en de honden zoveel mogelijk individueel uitlaten. Het kan voorkomen dat de wandelingen om deze reden dan ook ingekort worden.

9. Betaling en tarieven

 1. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW
 2. Betaling gaat door middel van abonnementen. Indien niet gekozen wordt voor een abonnement, maar voor betaling van losse groepswandelingen geldt een ander tarief.
 3. Wanneer de hond buiten het abonnement om een keer extra mee gaat is dit geen probleem (mits er plaats is). Voor deze wandeling zal een aparte factuur en Tikkie verzonden worden.
 4. De abonnementskosten wordt voorafgaand aan elke maand gefactureerd, ongeacht of de hond meegaat of niet, tot het abonnement wordt stop gezet. Hierin is rekening gehouden met 8 weken per jaar waarin de hond geen gebruik maakt van de uitlaatservice. Dit is inclusief de feestdagen genoemd in 3.F in deze algemene voorwaarden en de vakantieperiode dat Hondenuitlaatservice Schipper niet werkzaam is.

Tarieven abonnement per wandeling:

 • 1 of 2 wandelingen per week met abonnement           € 15,50
 • 3 wandelingen per week met abonnement                  € 14,00
 • 4 wandelingen per week met abonnement                  € 13,25

Tarieven abonnement per maand, 1 hond per adres:

 

 • 1 wandeling per week                                                  € 56,83
 • 2 wandelingen per week                                              € 113,67
 • 3 wandelingen per week                                              € 154,00
 • 4 wandelingen per week                                              € 194,33

Tarieven abonnement per maand, 2de hond op 1 adres, 10% korting:

 •  1 wandeling per week                                                 € 51,15          
 • 2 wandelingen per week                                              € 102,30      
 • 3 wandelingen per week                                              € 138,60       
 • 4 wandelingen per week                                              € 174,90           

Tarieven van diensten buiten het abonnement:

 •  Losse groepswandeling                                               € 17,50
 • Individuele kennismaking wandeling                              € 19,00
 • Privé begeleiding (excl km kosten €0,30 p/km)               € 45,00
 • Puppy cursus                                                               € 110,00
 • Life Skills cursus                                                         € 128,00 of € 117,00

Betalingen:

 1. Rond de 25ste van iedere maand wordt een factuur gemaild en een Tikkie verzonden. Het bedrag dient voor de eerste van de nieuwe maand betaald te worden aan Hondenservice & Uitlaatservice Contant betalen mag ook.
 2. Indien u niet op tijd betaald zal Hondenservice & Uitlaatservice Schipper eenmaling een herinnering sturen. Als u na het ontvangen van de herinnering nogmaals niet betaald, wordt de dienstverlening per direct en zonder overleg stopgezet.
 3. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper heeft het recht de tarieven aan te passen. Dit wordt minimaal 2 maanden vooraf doorgeven zodat de eigenaar op tijd op de hoogte is.
 4. Het abonnement start op de eerste dag van de maand.
 5. Wanneer het aantal vaste wandeldagen per week verandert kan in overleg met Hondenservice & Uitlaatservice Schipper het abonnement worden aangepast vanaf de eerst volgende maand.

10. Vrije dagen/ vakantie

 1. Wanneer er (extra) dagen zijn dat Hondenservice & Uitlaatservice Schipper geen diensten kan leveren (hier valt ziekte of extreme weersomstandigheden niet onder), zal dit minimaal 1 maand vooraf gaande datum bekend gemaakt worden via wthat’s app of e-mail zodat u op tijd iets anders kunt regelen.
 2. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal in het begin van het nieuwe jaar haar vakanties bekend maken.
 3. De eigenaar geeft de eigen vakanties minimaal 2 weken van te voren door aan Hondenservice & UitlaatserviceSchipper.

11. Privacy

 1. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal nooit uw persoonlijk gegevens vermelden op social media.
 2. Persoonsgegevens worden alleen door Hondenservice & Uitlaatservice Schipper gebruikt om u op de hoogte te stellen van zaken rondom Hondenuitlaatservice Schipper en voor de administratie.
 3. Foto’s en filmpjes van de honden die gemaakt zijn tijdens de wandeling mogen worden gebruikt op social media en voor marketing doeleinde. 

1. Aanmelden

2. Afmelden wandeling en stopzetten van het abonnement of cursus

3. Sleutels

4. Gezondheid

5. Aansprakelijkheid

6. Honden

7. Vervoer

8. Betalingen en tarieven

9. Vrije dagen/ vakantie

10. Privacy

1. Algemeen 

 1. Iedereen die gebruikt maakt van de diensten van Hondenservice & Uitlaatservice Schipper gaat akkoord  met de algemene voorwaarden.
 2. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper beschikt over de juiste verzekeringen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tijdens het kennismakingsgesprek overhandigd en terug te vinden op www.hondenuitlaatserviceschipper.nl
 4. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en tarieven ten alle tijden te wijzigen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de bepalingen in eerder verstrekte voorwaarden en tarieven.
 5. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper behoudt zich ten alle tijden het recht om de uitlaathond(en) op grond van A-typisch of probleem gevend gedrag te weigeren.

2. Aanmelden

 1. Om een hond voor de uitlaatservice of voor privé begeleiding aan te melden dient er per e-mail of telefonisch een afspraak gemaakt te worden voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend.
 2. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld en de algemene voorwaarden overhandigd. Ook wordt hierbij het sleutelcontract getekend en wordt de sleutel overhandigd aan Hondenservice & Uitlaatservice Schipper.
 3. Tijdens het kennismakingsgesprek worden de 2 individuele kennismakingswandelingen gepland. Deze dienen om goed basis contact te kunnen leggen met de hond en het eerste wederzijdse vertrouwen op te kunnen bouwen. De individuele kennismakingswandelingen worden in rekening gebracht. 
 4. Op advies en in overleg met Hondenservice & Uitlaatservice Schipper kan het aantal individuele kennismakingswandelingen variëren.
 5. Vaste wandeldagen worden tijdens het kennismakingsgesprek afgesproken.
 6. Flexibele wandeldagen is mogelijk, maar Hondenservice & Uitlaatservice Schipper geeft hierbij geen plaats garantie.
 7. Extra inplannen van wandelingen buiten de vaste wandeldagen kan via what’s app/sms indien er plaats is in een groep. Extra wandelingen worden buiten het abonnement apart in rekening gebracht.

3. Afmelden wandeling en stopzetten van het abonnement of cursus

 1. Afmelden van een wandeling dient te geschieden minimaal 24 uur voor het begin van de wandeldag (08.00 uur). Deze afgemelde wandeling zal als een te goed wandeling blijven staan.
 2. Wanneer een wandeling te laat wordt afgemeld zal deze niet als te goed wandeling komen te staan.
 3. Als blijkt dat de hond niet aanwezig is op de afgesproken wandeldag wanneer Hondenservice & Uitlaatservice Schipper de hond komt ophalen zal deze wandeling apart in rekening worden gebracht.
 4. Het gebruiken van een te goed wandeling dient binnen 3 weken na de datum van de afgemelden wandeling te geschieden, mits er plaats is in een wandelgroep. Deze te goed wandeling mag ook gepland worden op dagen anders dan de vaste wandeldagen.
 5. Indien Schippers Hondenservice door omstandigheden de wandeling of cursus moet annuleren (dat is wanneer zij ook geen korte individuele wandeling aan huis kan aanbieden) zal deze wandeling verrekend worden in de factuur van de eerst volgende maand of terug overgeboekt worden (cursus).
 6. Feestdagen waarop Hondenservice & Uitlaatservice niet werkzaam is:
 • Oud & Nieuw (valt in de kerstvakantie)
 • Paasmaandag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Kerstmis (valt in de kerstvakantie)


  7.  De eigenaar heeft een opzegtermijn met betrekking tot het abonnement: 1 wandeling per week, 1 maand

 • 2 wandelingen per week, 1 maand          
 • 3 wandelingen per week, 2 maanden
 • 4 wandelingen per week, 2 maanden
   8. IndienSchippers Hondenservice direct de plaats in de wandelgroep kan vervangen, kan de opzegtermijn opgeschort worden.
 

 9. Bij langdurig ziekte/blessure van de hond (door bv operatie en revalidatie), wat langer dan 1 maand duurt, kan het abonnement worden bevroren. Hierbij wordt per wandeling €5,- reserveringskosten in rekening gebracht om de des betreffende plek vrij te houden.  

10. Annulering van een cursus of privé les kan zowel mondeling als schriftelijk. Betaalde cursus, of privé lesgelden worden niet terugbetaald. Het niet volgen van de cursus of privé les of een deel ervan is geen reden tot restitutie. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.

4. Sleutels

 1. Voor overhandiging van de sleutel zal het sleutelcontract getekend worden.
 2. Sleutels worden alleen voorzien van een label met naam van de hond.
 3. Sleutels worden niet gedupliceerd zonder toestemming van de eigenaar.
 4. Wanneer de samenwerking wordt beëindigd, wordt ook de sleutel teruggeven aan de eigenaar. Deze wordt persoonlijk overhandigd, niet in de brievenbus gegooid en de sleutel retour verklaring zal worden ondertekend.
 5. Sleutels worden niet aan derden meegegeven zonder toestemming van de eigenaar.
 6. Bij verlies of diefstal zal de eigenaar zsm op de hoogte gebracht worden.
 7. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van diefstal of verlies van de sleutel.

5. Gezondheid

 1. Eventuele gezondheidsrisico’s en medicaties van de hond(en) worden vooraf gemeld.
 2. Honden hebben een juiste geregistreerde chip en zijn voorzien van de benodigde vaccinaties/titter.
 3. Wanneer Hondenservice & Uitlaatservice Schipper een bezoek aan de dierenarts  nodig acht, zal dit zsm kenbaar gemaakt worden.
 4. Bij spoedgevallen zal Hondenservice & Uitlaatservice Schipper er zorg voor dragen dat de hond zsm bij de dierenarts komt. Uiteraard wordt de eigenaar hiervan zsm op de hoogte gesteld, maar het welzijn van de hond gaat op dit moment voor.
 5. Eigenaar geeft, indien niet direct bereikbaar, toestemming aan Hondenservice & Uitlaatservice  Schipper om, in geval van ongeval, ziekte e.d op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren, die indien nodig de medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

6. Aansprakelijkheid

 1. De eigenaar blijft ten allen tijden verantwoordlijk voor de eigen hond(en).
 2. De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade aan woning/garage/schuur en/of inboedel, aangericht door een (natte of vieze) hond. Indien gewenst, door de eigenaar, kan er afgesproken worden met Hondenservice & Uitlaatservice Schipper dat de hond (wanneer hij/zij nat of vies is) in een aparte ruimte (evt bench) verblijft na terugkomst van de wandeling.
 3. De eigenaar heeft een WA- verzekering waar de hond ook in meeverzekerd is.
 4. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in de woning van de eigenaar.
 5. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de woning/garage/schuur e.d. van waaruit de hond wordt opgehaald.
 6. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor ziekte, letsel, dood of verwondingen van de hond, of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond.
 7. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de hond aan derde.

7. Honden

 1. De eigenaar zorgt dat er bij het ophalen van de hond een goed passende halsband of tuig klaar ligt. Het zijnde geen slipketting.
 2. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zorgt voor de leiband.
 3. De wandelingen starten tussen 10:30 uur en 13:00 uur. Hier komt de reistijd van het ophalen en thuisbrengen van de honden bij. De honden zitten niet langer dan 1.5 uur per rit in de bus. De reistijd is afhankelijk van de te rijden route.
 4. Indien er meerdere wandelingen op een dag plaats vinden zal Hondenuitlaatservice Schipper de verdeling per groep bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de te rijden route en het karakter van de honden.
 5. De lengte van de wandeling is afhankelijk van de groep. Gemiddeld zal dit tussen de 50-60 minuten zijn.
 6. Wanneer er iets voorvalt tijdens de uitlaatronde wordt de eigenaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan grote stress, angst, weglopen, bijtincidenten, overgeven, vlooien, teken etc.
 7. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal na de wandelingen van die dag de eigenaar op de hoogte stellen hoe de wandeling is verlopen via what’s app.
 8. Loopse teven mogen 4 weken niet mee met de groepswandelingen. De eigenaar heeft de keuze om de loopse teef door Hondenservice & Uitlaatservice Schipper kort aan huis uit te laten, of voor een eigen alternatief te zorgen. Indien er voor een eigen alternatief gezorgd wordt zal er geen te goed wandeling komen te staan.
 9. Pups mogen vanaf 6 maanden in een volledige wandeling mee met de groep. Dit ivm de lichamelijke ontwikkelingen van de pup. Voor deze 6 maanden is in overleg een alternatief mogelijk. Eventueel kan de pup in dekpuppy buggy of de draagzak mee. De pup moet de 12 weken enting gehad hebben.
 10. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal de hond handdoek droog thuisbrengen. 
 11. De eigenaar zorgt dat er een handdoek thuis klaar ligt om de hond eventueel nog een keer extra af te kunnen drogen.
 12. Bij extreme hitte of sneeuw/kou/gladheid heeft Hondenservice & Uitlaatservice Schipper het recht om de wandelingen in te korten of aan te passen.

8. Vervoer

De honden zullen vervoerd worden in daarvoor geschikte kennels.

 1. Mocht de bus kapot zijn worden de honden vervoerd in een personenauto.
 2. De bus wordt goed onderhouden en regelmatig schoongemaakt.
 3. De bus is voorzien van goed werkend elektrische ventilatiesysteem en airco.
 4. Wanneer door weersomstandigheden (hitte of gladheid) en/of kapotte bus de honden niet in de bus vervoerd kunnen worden zal Hondenservice & Uitlaatservice Schipper de wandelingen aanpassen en de honden zoveel mogelijk individueel uitlaten. Het kan voorkomen dat de wandelingen om deze reden dan ook ingekort worden.

9. Betaling en tarieven

 1. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW
 2. Betaling gaat door middel van abonnementen. Indien niet gekozen wordt voor een abonnement, maar voor betaling van losse groepswandelingen geldt een ander tarief.
 3. Wanneer de hond buiten het abonnement om een keer extra mee gaat is dit geen probleem (mits er plaats is). Voor deze wandeling zal een aparte factuur en Tikkie verzonden worden.
 4. De abonnementskosten wordt voorafgaand aan elke maand gefactureerd, ongeacht of de hond meegaat of niet, tot het abonnement wordt stop gezet. Hierin is rekening gehouden met 8 weken per jaar waarin de hond geen gebruik maakt van de uitlaatservice. Dit is inclusief de feestdagen genoemd in 3.F in deze algemene voorwaarden en de vakantieperiode dat Hondenuitlaatservice Schipper niet werkzaam is.

Tarieven abonnement per wandeling:

 • 1 of 2 wandelingen per week met abonnement           € 15,50
 • 3 wandelingen per week met abonnement                  € 14,00
 • 4 wandelingen per week met abonnement                  € 13,25

Tarieven abonnement per maand, 1 hond per adres:

 

 • 1 wandeling per week                                                  € 56,83
 • 2 wandelingen per week                                              € 113,67
 • 3 wandelingen per week                                              € 154,00
 • 4 wandelingen per week                                              € 194,33

Tarieven abonnement per maand, 2de hond op 1 adres, 10% korting:

 •  1 wandeling per week                                                 € 51,15          
 • 2 wandelingen per week                                              € 102,30      
 • 3 wandelingen per week                                              € 138,60       
 • 4 wandelingen per week                                              € 174,90           

Tarieven van diensten buiten het abonnement:

 •  Losse groepswandeling                                               € 17,50
 • Individuele kennismaking wandeling                              € 19,00
 • Privé begeleiding (excl km kosten €0,30 p/km)               € 45,00
 • Puppy cursus                                                               € 110,00
 • Life Skills cursus                                                         € 128,00 of € 117,00

Betalingen:

 1. Rond de 25ste van iedere maand wordt een factuur gemaild en een Tikkie verzonden. Het bedrag dient voor de eerste van de nieuwe maand betaald te worden aan Hondenservice & Uitlaatservice Contant betalen mag ook.
 2. Indien u niet op tijd betaald zal Hondenservice & Uitlaatservice Schipper eenmaling een herinnering sturen. Als u na het ontvangen van de herinnering nogmaals niet betaald, wordt de dienstverlening per direct en zonder overleg stopgezet.
 3. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper heeft het recht de tarieven aan te passen. Dit wordt minimaal 2 maanden vooraf doorgeven zodat de eigenaar op tijd op de hoogte is.
 4. Het abonnement start op de eerste dag van de maand.
 5. Wanneer het aantal vaste wandeldagen per week verandert kan in overleg met Hondenservice & Uitlaatservice Schipper het abonnement worden aangepast vanaf de eerst volgende maand.

10. Vrije dagen/ vakantie

 1. Wanneer er (extra) dagen zijn dat Hondenservice & Uitlaatservice Schipper geen diensten kan leveren (hier valt ziekte of extreme weersomstandigheden niet onder), zal dit minimaal 1 maand vooraf gaande datum bekend gemaakt worden via wthat’s app of e-mail zodat u op tijd iets anders kunt regelen.
 2. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal in het begin van het nieuwe jaar haar vakanties bekend maken.
 3. De eigenaar geeft de eigen vakanties minimaal 2 weken van te voren door aan Hondenservice & UitlaatserviceSchipper.

11. Privacy

 1. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal nooit uw persoonlijk gegevens vermelden op social media.
 2. Persoonsgegevens worden alleen door Hondenservice & Uitlaatservice Schipper gebruikt om u op de hoogte te stellen van zaken rondom Hondenuitlaatservice Schipper en voor de administratie.
 3. Foto’s en filmpjes van de honden die gemaakt zijn tijdens de wandeling mogen worden gebruikt op social media en voor marketing doeleinde. 

1. Aanmelden

2. Afmelden wandeling en stopzetten van het abonnement of cursus

3. Sleutels

4. Gezondheid

5. Aansprakelijkheid

6. Honden

7. Vervoer

8. Betalingen en tarieven

9. Vrije dagen/ vakantie

10. Privacy

1. Algemeen 

 1. Iedereen die gebruikt maakt van de diensten van Hondenservice & Uitlaatservice Schipper gaat akkoord  met de algemene voorwaarden.
 2. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper beschikt over de juiste verzekeringen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tijdens het kennismakingsgesprek overhandigd en terug te vinden op www.hondenuitlaatserviceschipper.nl
 4. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en tarieven ten alle tijden te wijzigen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de bepalingen in eerder verstrekte voorwaarden en tarieven.
 5. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper behoudt zich ten alle tijden het recht om de uitlaathond(en) op grond van A-typisch of probleem gevend gedrag te weigeren.

2. Aanmelden

 1. Om een hond voor de uitlaatservice of voor privé begeleiding aan te melden dient er per e-mail of telefonisch een afspraak gemaakt te worden voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend.
 2. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld en de algemene voorwaarden overhandigd. Ook wordt hierbij het sleutelcontract getekend en wordt de sleutel overhandigd aan Hondenservice & Uitlaatservice Schipper.
 3. Tijdens het kennismakingsgesprek worden de 2 individuele kennismakingswandelingen gepland. Deze dienen om goed basis contact te kunnen leggen met de hond en het eerste wederzijdse vertrouwen op te kunnen bouwen. De individuele kennismakingswandelingen worden in rekening gebracht. 
 4. Op advies en in overleg met Hondenservice & Uitlaatservice Schipper kan het aantal individuele kennismakingswandelingen variëren.
 5. Vaste wandeldagen worden tijdens het kennismakingsgesprek afgesproken.
 6. Flexibele wandeldagen is mogelijk, maar Hondenservice & Uitlaatservice Schipper geeft hierbij geen plaats garantie.
 7. Extra inplannen van wandelingen buiten de vaste wandeldagen kan via what’s app/sms indien er plaats is in een groep. Extra wandelingen worden buiten het abonnement apart in rekening gebracht.

3. Afmelden wandeling en stopzetten van het abonnement of cursus

 1. Afmelden van een wandeling dient te geschieden minimaal 24 uur voor het begin van de wandeldag (08.00 uur). Deze afgemelde wandeling zal als een te goed wandeling blijven staan.
 2. Wanneer een wandeling te laat wordt afgemeld zal deze niet als te goed wandeling komen te staan.
 3. Als blijkt dat de hond niet aanwezig is op de afgesproken wandeldag wanneer Hondenservice & Uitlaatservice Schipper de hond komt ophalen zal deze wandeling apart in rekening worden gebracht.
 4. Het gebruiken van een te goed wandeling dient binnen 3 weken na de datum van de afgemelden wandeling te geschieden, mits er plaats is in een wandelgroep. Deze te goed wandeling mag ook gepland worden op dagen anders dan de vaste wandeldagen.
 5. Indien Schippers Hondenservice door omstandigheden de wandeling of cursus moet annuleren (dat is wanneer zij ook geen korte individuele wandeling aan huis kan aanbieden) zal deze wandeling verrekend worden in de factuur van de eerst volgende maand of terug overgeboekt worden (cursus).
 6. Feestdagen waarop Hondenservice & Uitlaatservice niet werkzaam is:
 • Oud & Nieuw (valt in de kerstvakantie)
 • Paasmaandag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Kerstmis (valt in de kerstvakantie)


  7.  De eigenaar heeft een opzegtermijn met betrekking tot het abonnement: 1 wandeling per week, 1 maand

 • 2 wandelingen per week, 1 maand          
 • 3 wandelingen per week, 2 maanden
 • 4 wandelingen per week, 2 maanden
   8. IndienSchippers Hondenservice direct de plaats in de wandelgroep kan vervangen, kan de opzegtermijn opgeschort worden.
 

 9. Bij langdurig ziekte/blessure van de hond (door bv operatie en revalidatie), wat langer dan 1 maand duurt, kan het abonnement worden bevroren. Hierbij wordt per wandeling €5,- reserveringskosten in rekening gebracht om de des betreffende plek vrij te houden.  

10. Annulering van een cursus of privé les kan zowel mondeling als schriftelijk. Betaalde cursus, of privé lesgelden worden niet terugbetaald. Het niet volgen van de cursus of privé les of een deel ervan is geen reden tot restitutie. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.

4. Sleutels

 1. Voor overhandiging van de sleutel zal het sleutelcontract getekend worden.
 2. Sleutels worden alleen voorzien van een label met naam van de hond.
 3. Sleutels worden niet gedupliceerd zonder toestemming van de eigenaar.
 4. Wanneer de samenwerking wordt beëindigd, wordt ook de sleutel teruggeven aan de eigenaar. Deze wordt persoonlijk overhandigd, niet in de brievenbus gegooid en de sleutel retour verklaring zal worden ondertekend.
 5. Sleutels worden niet aan derden meegegeven zonder toestemming van de eigenaar.
 6. Bij verlies of diefstal zal de eigenaar zsm op de hoogte gebracht worden.
 7. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van diefstal of verlies van de sleutel.

5. Gezondheid

 1. Eventuele gezondheidsrisico’s en medicaties van de hond(en) worden vooraf gemeld.
 2. Honden hebben een juiste geregistreerde chip en zijn voorzien van de benodigde vaccinaties/titter.
 3. Wanneer Hondenservice & Uitlaatservice Schipper een bezoek aan de dierenarts  nodig acht, zal dit zsm kenbaar gemaakt worden.
 4. Bij spoedgevallen zal Hondenservice & Uitlaatservice Schipper er zorg voor dragen dat de hond zsm bij de dierenarts komt. Uiteraard wordt de eigenaar hiervan zsm op de hoogte gesteld, maar het welzijn van de hond gaat op dit moment voor.
 5. Eigenaar geeft, indien niet direct bereikbaar, toestemming aan Hondenservice & Uitlaatservice  Schipper om, in geval van ongeval, ziekte e.d op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren, die indien nodig de medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

6. Aansprakelijkheid

 1. De eigenaar blijft ten allen tijden verantwoordlijk voor de eigen hond(en).
 2. De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade aan woning/garage/schuur en/of inboedel, aangericht door een (natte of vieze) hond. Indien gewenst, door de eigenaar, kan er afgesproken worden met Hondenservice & Uitlaatservice Schipper dat de hond (wanneer hij/zij nat of vies is) in een aparte ruimte (evt bench) verblijft na terugkomst van de wandeling.
 3. De eigenaar heeft een WA- verzekering waar de hond ook in meeverzekerd is.
 4. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in de woning van de eigenaar.
 5. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de woning/garage/schuur e.d. van waaruit de hond wordt opgehaald.
 6. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor ziekte, letsel, dood of verwondingen van de hond, of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond.
 7. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de hond aan derde.

7. Honden

 1. De eigenaar zorgt dat er bij het ophalen van de hond een goed passende halsband of tuig klaar ligt. Het zijnde geen slipketting.
 2. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zorgt voor de leiband.
 3. De wandelingen starten tussen 10:30 uur en 13:00 uur. Hier komt de reistijd van het ophalen en thuisbrengen van de honden bij. De honden zitten niet langer dan 1.5 uur per rit in de bus. De reistijd is afhankelijk van de te rijden route.
 4. Indien er meerdere wandelingen op een dag plaats vinden zal Hondenuitlaatservice Schipper de verdeling per groep bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de te rijden route en het karakter van de honden.
 5. De lengte van de wandeling is afhankelijk van de groep. Gemiddeld zal dit tussen de 50-60 minuten zijn.
 6. Wanneer er iets voorvalt tijdens de uitlaatronde wordt de eigenaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan grote stress, angst, weglopen, bijtincidenten, overgeven, vlooien, teken etc.
 7. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal na de wandelingen van die dag de eigenaar op de hoogte stellen hoe de wandeling is verlopen via what’s app.
 8. Loopse teven mogen 4 weken niet mee met de groepswandelingen. De eigenaar heeft de keuze om de loopse teef door Hondenservice & Uitlaatservice Schipper kort aan huis uit te laten, of voor een eigen alternatief te zorgen. Indien er voor een eigen alternatief gezorgd wordt zal er geen te goed wandeling komen te staan.
 9. Pups mogen vanaf 6 maanden in een volledige wandeling mee met de groep. Dit ivm de lichamelijke ontwikkelingen van de pup. Voor deze 6 maanden is in overleg een alternatief mogelijk. Eventueel kan de pup in dekpuppy buggy of de draagzak mee. De pup moet de 12 weken enting gehad hebben.
 10. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal de hond handdoek droog thuisbrengen. 
 11. De eigenaar zorgt dat er een handdoek thuis klaar ligt om de hond eventueel nog een keer extra af te kunnen drogen.
 12. Bij extreme hitte of sneeuw/kou/gladheid heeft Hondenservice & Uitlaatservice Schipper het recht om de wandelingen in te korten of aan te passen.

8. Vervoer

De honden zullen vervoerd worden in daarvoor geschikte kennels.

 1. Mocht de bus kapot zijn worden de honden vervoerd in een personenauto.
 2. De bus wordt goed onderhouden en regelmatig schoongemaakt.
 3. De bus is voorzien van goed werkend elektrische ventilatiesysteem en airco.
 4. Wanneer door weersomstandigheden (hitte of gladheid) en/of kapotte bus de honden niet in de bus vervoerd kunnen worden zal Hondenservice & Uitlaatservice Schipper de wandelingen aanpassen en de honden zoveel mogelijk individueel uitlaten. Het kan voorkomen dat de wandelingen om deze reden dan ook ingekort worden.

9. Betaling en tarieven

 1. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW
 2. Betaling gaat door middel van abonnementen. Indien niet gekozen wordt voor een abonnement, maar voor betaling van losse groepswandelingen geldt een ander tarief.
 3. Wanneer de hond buiten het abonnement om een keer extra mee gaat is dit geen probleem (mits er plaats is). Voor deze wandeling zal een aparte factuur en Tikkie verzonden worden.
 4. De abonnementskosten wordt voorafgaand aan elke maand gefactureerd, ongeacht of de hond meegaat of niet, tot het abonnement wordt stop gezet. Hierin is rekening gehouden met 8 weken per jaar waarin de hond geen gebruik maakt van de uitlaatservice. Dit is inclusief de feestdagen genoemd in 3.F in deze algemene voorwaarden en de vakantieperiode dat Hondenuitlaatservice Schipper niet werkzaam is.

Tarieven abonnement per wandeling:

 • 1 of 2 wandelingen per week met abonnement           € 15,50
 • 3 wandelingen per week met abonnement                  € 14,00
 • 4 wandelingen per week met abonnement                  € 13,25

Tarieven abonnement per maand, 1 hond per adres:

 

 • 1 wandeling per week                                                  € 56,83
 • 2 wandelingen per week                                              € 113,67
 • 3 wandelingen per week                                              € 154,00
 • 4 wandelingen per week                                              € 194,33

Tarieven abonnement per maand, 2de hond op 1 adres, 10% korting:

 •  1 wandeling per week                                                 € 51,15          
 • 2 wandelingen per week                                              € 102,30      
 • 3 wandelingen per week                                              € 138,60       
 • 4 wandelingen per week                                              € 174,90           

Tarieven van diensten buiten het abonnement:

 •  Losse groepswandeling                                               € 17,50
 • Individuele kennismaking wandeling                              € 19,00
 • Privé begeleiding (excl km kosten €0,30 p/km)               € 45,00
 • Puppy cursus                                                               € 110,00
 • Life Skills cursus                                                         € 128,00 of € 117,00

Betalingen:

 1. Rond de 25ste van iedere maand wordt een factuur gemaild en een Tikkie verzonden. Het bedrag dient voor de eerste van de nieuwe maand betaald te worden aan Hondenservice & Uitlaatservice Contant betalen mag ook.
 2. Indien u niet op tijd betaald zal Hondenservice & Uitlaatservice Schipper eenmaling een herinnering sturen. Als u na het ontvangen van de herinnering nogmaals niet betaald, wordt de dienstverlening per direct en zonder overleg stopgezet.
 3. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper heeft het recht de tarieven aan te passen. Dit wordt minimaal 2 maanden vooraf doorgeven zodat de eigenaar op tijd op de hoogte is.
 4. Het abonnement start op de eerste dag van de maand.
 5. Wanneer het aantal vaste wandeldagen per week verandert kan in overleg met Hondenservice & Uitlaatservice Schipper het abonnement worden aangepast vanaf de eerst volgende maand.

10. Vrije dagen/ vakantie

 1. Wanneer er (extra) dagen zijn dat Hondenservice & Uitlaatservice Schipper geen diensten kan leveren (hier valt ziekte of extreme weersomstandigheden niet onder), zal dit minimaal 1 maand vooraf gaande datum bekend gemaakt worden via wthat’s app of e-mail zodat u op tijd iets anders kunt regelen.
 2. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal in het begin van het nieuwe jaar haar vakanties bekend maken.
 3. De eigenaar geeft de eigen vakanties minimaal 2 weken van te voren door aan Hondenservice & UitlaatserviceSchipper.

11. Privacy

 1. Hondenservice & Uitlaatservice Schipper zal nooit uw persoonlijk gegevens vermelden op social media.
 2. Persoonsgegevens worden alleen door Hondenservice & Uitlaatservice Schipper gebruikt om u op de hoogte te stellen van zaken rondom Hondenuitlaatservice Schipper en voor de administratie.
 3. Foto’s en filmpjes van de honden die gemaakt zijn tijdens de wandeling mogen worden gebruikt op social media en voor marketing doeleinde.